Kategórie
Bočné menu
Zavrieť

Súbory na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

Západoslovenská distribučná,a.s. Bratislava:

-Pravidlá pre prevázkovanie a montáž merania elektrickej enregie,
 28.5.2018.

http://www.rozvadzace-revizie.sk/app_userfiles/zse-pravidla-pre-prevadzkovanie-a-montaz-merania-elektrickej-energie.pdf

 

 Zákaznícke centrá:
ZSE Centrum Bratislava Hraničná 14 827 14 Bratislava
ZSE Centrum Dunajská Streda Kračanská cesta 1607/45 929 01 Dunajská Streda
ZSE Centrum Nové Zámky G. Czuczora 7 940 41 Nové Zámky
ZSE Centrum Nitra Štefánikova tr. 45 949 52 Nitra
ZSE Centrum Trnava Ružindolská 12 917 01 Trnava
ZSE Centrum Trenčín 1. mája 13 912 50 Trenčín

Sídlo: ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Poštová adresa: ZSE Energia, a.s., P. O. BOX 325, 810 00 Bratislava 1

E-mail: kontakt@zse.sk

Zákaznícka linka:  0850 111 555 pracovné dni: 7.00 - 19.00
Volania zo zahraničia:  +421-(0)2-32 10 19 33


Stredoslovenská energetika-Distribúcia.a.s. Žilina:

-Zásady a podmienky montáže a prevádzkovania merania elektrickej  energie,

5.2018.

http://www.rozvadzace-revizie.sk/app_userfiles/ssd-zasady-a-podmienky-montaze-a-prevadzkovanie-merania-elektriny1.pdf

Prievidza Vápenická 18, 971 01 Prievidza
Dolný Kubín Bysterecká 1821, 026 01 Dolný Kubín

Samoobslužné zákaznícke centrá:

Liptovský Mikuláš Kpt. Nálepku č. 2172/16A,Liptovský Mikuláš 
Považská Bystrica Mestský úrad, Centrum, 017 01 Považská Bystrica
 


Zákaznícke služby:
 Tel.: 0850 111 468
 Mobil: 0906 25 25 25
 E-mail: 
domacnosti@sse.sk


Východoslovenská energetika a.s. Košice:

Metodický pokyn č. 2015003 – Podmienky merania elektriny  (6 príloh) 14.7.2015
- Cennik_distribucie_elektriny-2017.pdf

Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy – pre pripojenie domácnosti.

 

 
 
Zákaznícke centrá:
Bardejov, Radničné námestie 9
Humenné, Nám. slobody 61
Košice, Hollého 3
Michalovce, Štefánikova 2
Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42
Prešov, Levočská 3
Rožňava, Šafárikova 2
Spišská Nová Ves, Zimná 34
Trebišov, M. R. Štefánika 1515
 
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
info@vse.sk
www.vse.sk

linka VSE:                       0850 123 333
24poruchová služba :   0800 123 332PRE PROJEKTANTOV:
Katalóg prvkov a funkčných celkov SSE:

https://www.ssd.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/katalog-prvkov-a-funkcnych-celkov?page_id=4336