Kategórie
Bočné menu
Zavrieť

Projekty elektrických inštalácií

Projekty elektrických inštalácií

CENNÍK:

Projekt elektrickej prípojky NN - 85 €

Projekt elektrickej inštalácie - od 50 €

 

Ceny sú iba orientačné bez DPH.

V prípade záujmu Vám vypracujeme bezplatnú cenovú ponuku.

Dopravné náklady v okruhu 10 km od Dubnice n/V  neúčtujeme.

Doprava mimo okruh Dubnica n/V -  0,18 €/km.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekčnou činnosťou sa firma zaoberá od r.2006 , no začiatky projekčnej činnosti môžeme počítať od r.1989 .V tej dobe som pôsobil ako projektant elektro vo firmách Stavoprojekt Trnava a MPIU Trenčín.

V r.2009 nám bolo firmou ELEZ vydané osvedčenie na projektovanie vyhradených technických zariadení elektrických do 1 000V v objektoch bez nebezpečenstva a s nebezpečenstvom výbuchu triedy „A“ a „B“ vrátane bleskozvodov.
   Našou špecializáciou sú elektrické prípojky NN, ktoré vieme dodať zákazníkovi aj na kľúč.
Spracovanie potrebnej projektovej dokumentácie, vypísanie tlačív pre energetiku sú samozrejmosťou. Na to aby sme vedeli vypracovať projekt potrebujeme od investora katastrálnu mapu a list vlastníctva. Následne po obhliadke objektu a komunikácii s príslušnou energetikou vypracujeme projekt elektrickej prípojky NN. Dielo zrealizujeme a odovzdáme investorovi spolu s východiskovou revíziou.
Tieto naše služby už využili podnikateľské subjekty a množstvo fyzických osôb.. 

Projektujeme v prostredí AutoCAD Spac Impianti 2012  - Technodat.

Referencie:
Rekonštrukcia PTS400 - výmena transformátora 22kV/0,4kV- Bošáca
Verejné osvetlenie - Bošáca
NN rozvody pre 26 RD - Bošáca
Posilňovacia stanica verejného vodovodu - Bošáca
Prípojky NN - Červený Kameň
Prípojky NN - Nemšová
Prípojky NN - Košeca
Prípojky NN - Kolačín
Prípojky NN - Zliechov
Prípojky NN pre IBV Dlhé Diely Nová Dubnica
Prípojka NN - novostavba evanjelického kostola N.Dubnica
Prípojky NN - IBV Predevratie Trenčianská Turná
Projekt novostavby rodinného domu Trenčianská Turná
Rozšírenie vonkajších silnoprúdových rozvodov NN - IBV Predevratie Trenčiamská Turná
Rozšírenie verejného osvetlenia IBV Predevratie Trenčianská Turná