Elektromerové rozvádzače

   S výrobou elektrických rozvádzačov sme začali v r.2005.Našou hlavnou náplňou boli rozvádzače a rozvodnice určené pre rodinnú výstavbu , ale aj do priemyslu.
    V r. 2008 sa začala príprava a následne výroba elektromerových rozvádzačov, ktoré sa nám za pomoci veľkoobchodných partnerov darí s úspechom predávať na Slovenskom trhu. Naším cieľom je vyrábať kvalitné rozvádzače.

 

REFERENCIE:
Naše rozvádzače nájdete aj v sieti veľkoobchodov s elektroinštalačným materiálom.

IBV Nemšová
Rekonštrukcia troch bytových domov Trenčín 
IBV Dubnica nad Váhom
Výmena rozvádzačov spoločnej spotreby- Pod Sokolice - Trenčín 
Obnova bytového fondu 18 b.j. Kolonky -  Dubnica nad Váhom.
Rekonštrukcia - výmena rozvádzačov 12 b.j. Pod Sokolice  - Trenčín.
Evanjelický kostol - Nová Dubnica
Gáráže Trenčín
Pohostinstvo - Červený Kameň
Pálenica Pod hôrkou - Košeca
Obchodný dom Štýl - Trenčín.
COOP Jednota - Trenčianská Turná
Rodinné domy - Dubnica nad Váhom,Nová Dubnica,Nemšová,Kolačín,Zliechov,Trenčín a pod.
Rozvádzač verejného osvetlenia - Dubník
Polopriame meranie -Drevovýroba-Mego-Drietoma 
Záhradkárska osada Dubnica nad Váhom
ZO SZZ č.2 Nemšová - Bočky číslo organizácie 15-93