Elektromerové rozvádzače:

Vyrábame elektrické rozvádzače pre rodinnú výstavbu a priemysel. Vo výrobnom programe je výroba elektromerových rozvádzačov, ktoré sa nám za pomoci veľkoobchodných partnerov darí s úspechom predávať.
Vyrábame a predávame plastové elektromerové rozvádzače, ktoré sú vyrobené zo samozhášavého polyesteru SMC vysokej kvality.Materiál skriíň je kvalitný kompozitný materiál SMC od nemeckej spoločnosti Menzolit GmbH. 
Základné vlastnosti skríň :
-       samozhášavý materiál
-       odolnosť UV žiareniu a atmosférickým vplyvom
-       vysoká mechanická pevnosť
-       vysoká estetika a dlhá životnosť
-       modulárna konštrukcia umožňujúca výmenu poškodených častí
-       ventilačné otvory na odvetranie nadmernej vlhkosti
-       vysoká variabilita celého systému a doplnkov
-       systém  umožňuje ľahký prístup pri montáži káblov a zariadení

Základné technické parametre:
-       trieda ochrany:  II
-       stupeň ochrany : IK10, IP44
-       odolnosť na sálavé teplo do 850st.C
-       odolnosť voči vonkajšiemu prostrediu
-       farba RAL 7035 (šedá)

V prípade , ak ste sa rozhodli pre kúpu nášho zariadenia v pravej časti hlavnej stránky je možnosť navštíviť náš internetový obchod.

Ďakujeme, s úctou Emil Vavrík.

Najdôležitejšie prednosti SMC materiálu:
- vysoká požiarná odolnosť a odolnosť voči elektrickému oblúku
- výborné elektroizolačné vlastnosti materiálu
- odolnosť voči chemikáliám bez tvorby koróznych mikrotrhlin
- vysoký stupeň odolnosti pri krátkodobom,dlhodobom,statickom a    
   dynamickom namáhaní
- trvalé tepelné zaťaženie nespôsobuje ztratu mechanickej pevností materiálu
- tvarová stálosť za tepla bez deformácii a rozmerová stálosť bez zmrštenia


Uvedené fyzikálno mechanické vlastnosti materiálu SMC  sú overené podľa platných noriem DIN,ISO,IEC VDA,M-F ,dodávateľ lisovacej hmoty SMC podlieha certifikačnému konaniu podľa prísliušných noriem ISO.

Technické parametre:MATERIÁL MENZOLIT  na stiahnutiewww.rozvadzace-revizie.sk/files/certifikat-menzolit-technicke-parametre-en-preklad-sk-doc.doc

Farbenie skríň z SMC materiálu:
V prípade,že farba RAL 7035 (šedá) nevyhovuje z architektonických dôvodov, je možnosť pre zaistenie požadovaného vzhľadu výrobku povrch SMC zušlachtiť dodatočnou povrchovou úpravou náterovými hmotami na báze polyuretánu alebo akrylátov.  


Životné prostredie:
Materiál SMC použitý na výrobu skríň je nezávadný:
- zdravotne
- z hľadiska pôsobenia na životné prostredie 
Plast je recyklovateľný.

Referencie: 
IBV Nemšová
Rekonštrukcia troch bytových domov Trenčín 
IBV Dubnica nad Váhom
Výmena rozvádzačov spoločnej spotreby- Pod Sokolice - Trenčín 
Obnova bytového fondu 18 b.j. Kolonky -  Dubnica nad Váhom.
Rekonštrukcia - výmena rozvádzačov 12 b.j. Pod Sokolice  - Trenčín.
Evanjelický kostol - Nová Dubnica
Gáráže Trenčín
Pohostinstvo - Červený Kameň
Pálenica Pod hôrkou - Košeca
Obchodný dom Štýl - Trenčín.
COOP Jednota - Trenčianská Turná
Rodinné domy - Dubnica nad Váhom,Nová Dubnica,Nemšová,Kolačín,Zliechov,Trenčín a pod.
Rozvádzač verejného osvetlenia - Dubník
Polopriame meranie -Drevovýroba-Mego-Drietoma 
Záhradkárska osada Dubnica nad Váhom
ZO SZZ č.2 Nemšová - Bočky číslo organizácie 15-93