Kategórie
Bočné menu
Zavrieť

Revízie-odborné prehliadky a skúšky

Revízie-odborné prehliadky a skúšky

CENNÍK:

Elektrická inštalácia rodinného domu - od 50 €

Elektrická inštalácia objektu - od 60 €

Elektrická inštalácia bytu - od 40 €

Bleskozvod rodinného domu - od 24 €

Bleskozvod objektu - od 60 €

Elektrická prípojka NN - 50 €

Elektrický pracovný stroj - od 30 €

Elektrický spotrebič - 5 €

Elektrické ručné náradie - 5 €

Montáž a pripojenie elektrického zariadenia - od 10 €

 

Ceny sú iba orientačné bez DPH.

V prípade záujmu Vám vypracujeme bezplatnú cenovú ponuku.

Dopravné náklady v okruhu 10 km od Dubnice n/V  neúčtujeme.

Doprava mimo okruh Dubnica n/V -  0,18 €/km.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení/revízie vykonávame od r.2006.

 


Odborná spôsobilosť bola preverená Technickou inšpekciou. a.s. Nitra. Na základe
preverenia odbornej spôsobilosti nám bolo vydané osvedčenie na uvedenú 
činnosť:

 • E – Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa §24 ods.2 vyhlášky č.718/2002 Z.z. v rozsahu: E2 – technické zariadenia s napätím do 1 000V vrátane bleskozvodov triedy objektov:
   
  • A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu V r.2009 nám bolo vydané osvedčenie na výkon revízii v objektoch triedy 
  • B – s nebezpečenstvom výbuchu.  


Za obdobie od r.2006 sme vykonali niekoľko stoviek revízii elektrických inštalácii v objektoch rôzneho typu a zamerania.

Vykonávame revízie a kontroly:

 

 • elektrického ručného náradia počas používania.
 • elektrických spotrebičov počas používania
 • elektrického zariadenia strojov
 • bleskozvody


Okrem revízii ponúkame firmám a organizáciám nasledovné činnosti:

 • Meranie zemného odporu pôdy
 • Meranie vyšších harmonických - harmonická analýzaNašimi partnermi sú školy, detské domovy, organizácie, firmy a súkromné osoby z celého Slovenska.

Meracia technika

Na výkon revíznych činností používame špičkovú meraciu techniku firmy METREL.

Na revíziu elektrických inštalácii a bleskozvodov používame pravidelne kalibrovaný prístroj EUROTEST EU 61557.

Na revízie elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia a elektrických zariadení strojov
kalibrovaný prístroj MI2170.

Prístroje sú vybavené vlastnou pamäťou a výstupy sú spracovávané na PC